Rakugo-no-ko Recipe
Yuji Sanyu Nihonbashi Tsukasa

Request Tickets

Performance content

Rakugo-no-go

Performances Homepage

http://ameblo.jp/t-reci/

Appearance

Yuji Sanyu

Staff

Rakugo-no-ko Recipe

Schedule

<Period>
2020/10/10 (Sat) 〜2020/12/12 (Sat)

<Schedule>
Saturday, October 10, 3:30 p.m.
Saturday, November 14, 3:30 p.m.
Saturday, December 12, 3:30 p.m.

Ticket Fee

Rakugokai only 2,000 yen 4,000 yen
(all seats free and tax included)


+ Ticketing Fee

Venue

Nihonbashi Tsuji Izu Soten

Remarks

Organizations Overview

Rakugo-no-ko Recipe

SHARE

To PageTop