Kyogen Gozaru-no-za 61st [Day 1] / [Day 2]

Request Tickets

Performance content

Kyogen Gozaru-za 61st [Day 1]
National Noh Theater
Friday, March 20, 2020 (Fri.>Holiday) 14:00

Hidden
Cast: Nomura Yusai, Nomura Matasaburo
Chikirigi
Cast: Nomura Mansaku, Yukio Ishida, Haruo Tsukisaki, Taichiro Nomura, Ryota Nomura, Yuki Takeyama, Naito Ren, Nakamura Kazushi, Kazufumi Oka, Yoshishi Nomura
 Important, Nasu-shi-go
Appearances: Kiyokazu Kanze, Saburota Kanze, Kaoru Hosho, Hiroki Nomura, etc.
>>br /Kyogen-no-sa 61st [Day 2] Director;
National Noh Theater
Wednesday, March 25, 2020 18: 30

Komai "Yashima Mae" "Yashima Go"
Appearance: Fukada Hiroharu, Takano Kazunori
Chidori
Cast: Nomura Yusai, Miyake Uki, Inoue Matsujiro
Nasu-shi language
Cast: Nomura Hiroki
One-tone "Kai-ran"
Appearance: Nomura Yusai <>Appearance: Nomura Yusai <>Appearances: Nomura Yusai <>Appearances: Nomura Yusai <>Appearances: Nomura Yusai <>Appearances: Nomura Yusai <>Cast; br />Maiko "Ataka"
Cast: Okuma Bunzo
Ume
Cast: Mansaku Nomura, Yusai Nomura, Taichiro Nomura, Shuichi Nakamura, Ren Naito, Go Iida, Tanro Ishida
> br />

Performances Homepage

http://www.mansaku.co.jp/performance/index.html

Appearance

3/20 (Fri./Holiday) Kyogen "Hidden"? Nomura Yusai-an? 3/20 (Fri./Holiday) Kyogen "Chikirigi"? 野村万作縲$ホ田幸雄縲′詩關ー夫縲*?コ太一郎縲*?コ遼太縲£|山悠樹縲%燗。 Ren-Hyun♂-Hyun-Hyun-Hyun-Ji-Ji-Ji-Si-Si-Si-Tao? 3/20 (Fri./Holiday) Noh "Yashima Important, Nasu-shigo"? Kanze Kiyo♀kazu Ma Sesaburo Taisuke &amp; Ka-Kasuka?Ko Hiroki-Ru? 3/25 (Wed) Komai "Yashima Mae" "Yashima Go"? Hiroharu Fukada "v?a Ken ? 3/25 (Wed) Kyogen "Chidori"? Nomura Yusai-CO's House Ukon-Kin-Shijiro ? 3/25 (Wed) the word "Nasu-shi-go"? Hiroki Nomura ? 3/25 (Wed) One-tone "Shelling"? Yusai Nomura ? 3/25 (Wed) Maiko "Ataka"? Daegu Bunzo ? 3/25 (Wed) Kyogen "Ume of the Rose"? Nomura Mansaku-tei? Go-go Muta

Staff

Schedule

<Period>
2020/3/20 (Fri) 〜2020/3/25 (Wed)

<Schedule>
Friday, March 20 14:00
Wed., March 25 18:30

Ticket Fee

【03月20日(金・祝) 14:00】公演
SS席:15,000円
S席:12,000円
A席:9,000円
B席:7,000円

【03月25日(水) 18:30】公演
SS席:10,000円
S席:8,000円
A席:7,000円
B席:5,000円

(全席指定・税込)

+ Ticketing Fee

Venue

National Noh Theater

Remarks

Preschool children are not allowed to enter.

Organizations Overview

SHARE

To PageTop